Чайковська Інна Ігорівна


Електронна пошта: chaikovskaii@khmnu.edu.ua
Додаткова електронна пошта: inna.chaikovska@gmail.com

Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, 2023 р.

Сертифікат В2

Перелік основний публікацій за останніх 5 років


Об’єкти авторського права


Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної тематики


Членство у редколегії наукових видань
Робота з обдарованою молоддю


Відзнаки та нагороди


Участь у професійних та громадських об’єднаннях