Диха Марія Василівна


Електронна пошта: dykhamv@khmnu.edu.ua

Додаткова електронна пошта: dyha-mv@ukr.net


Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, з 2015 року.

Професор кафедри економіки підприємства і підприємництва Хмельницького національного університету, з 2018 року.

CV

Перелік публікацій за останніх 5 років

Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної тематики

Членство у редколегії наукових видань

Участь в експертних радах

Підвищення кваліфікації (педагогічної та професійної майстерності):

Результати керівництва студентською НДР

Відзнаки та нагороди

Участь у професійних та громадських об’єднаннях