Григорук Павло Михайлович


Електронна пошта: hryhorukpm@khmnu.edu.ua
Додаткова електронна пошта: violete@ukr.net

Доктор економічних наук, спеціальність 08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, 2013 р.
Професор кафедри автоматизованих систем і моделювання в економіці, 2015 р.

Перелік основний публікацій за останніх 5 років


Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної тематики


Членство у редколегії наукових видань


Член спеціалізованої вченої ради Д.70.052.01 Хмельницького національного університету


Участь в експертних радах
Робота з обдарованою молоддю


Відзнаки та нагороди


Участь у професійних та громадських об’єднаннях