Лук’янова Валентина Вячеславівна

Електронна пошта: lukianovav@khmnu.edu.ua

Додаткова електронна пошта: lukianivww@ua.fm

Доктор економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2009 рік

Професор кафедри економіки підприємства і підприємництва, 2011 рік

Науково-дослідна робота:

Перелік основний публікацій за останніх 5 років

Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної тематики

Членство у редколегії наукових видань

Член спеціалізованої вченої ради Д.70.052.01 Хмельницького національного університету

Член спеціалізованої вченої ради Д 58.052.05 (Тернопільський національний технічний університет ім. Ів. Пулюя)

Участь в експертних радах

Навчально-методичні праці:

Перелік навчально-методичних посібників

Електронні освітні ресурси

Підвищення кваліфікації за останніх 5 років:

Підвищення професійної кваліфікації

Підвищення педагогічної майстерності

Робота з обдарованою молоддю

Відзнаки та нагороди

Участь у професійних та громадських об’єднаннях